Sluit

Subsidieregeling Cyberweerbaarheid weer opengesteld

02 sep 2022

UPDATE

Per 1 september 2022 is de Subsidieregeling Cyberweerbaarheid geopend. Met de Subsidieregeling Cyberweerbaarheid wil het Digital Trust Center groepen van bedrijven in niet-vitale sectoren stimuleren om op cybersecurityterrein te gaan samenwerken. 

Projectplannen die passen bij deze doelstelling en voldoen aan de voorwaarden, kunnen ingediend worden tot en met maandag 3 oktober 2022, 17.00 uur.

Lees meer op de website van RVO.

 


Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten dat de Subsidieregeling Cyberweerbaarheid voor cyberweerbaarheidsprojecten van samenwerkende organisaties ook in 2022 weer open gaat.

Met de Subsidieregeling Cyberweerbaarheid worden privaat-publieke samenwerkingsverbanden gestimuleerd om plannen uit te voeren die de digitale weerbaarheid tegen cyberaanvallen in de keten, regio of branche op een duurzame wijze vergroten.

Samenwerkingen ter verhoging van de cyberweerbaarheid van bedrijven

Het Digital Trust Center, onderdeel van het ministerie van EZK, stelt voor 2022 opnieuw 1 miljoen euro beschikbaar om aan de beste projectplannen toe te kennen. De maximale ondersteuning per project bedraagt 200.000 euro. De uitvoering van deze subsidieregeling is in handen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Sinds de eerste subsidieronde in 2018 zijn al 25 samenwerkingsprojecten gesubsidieerd vanuit deze regeling. Bekijk ter inspiratie de projecten die in 2021 of eerdere jaren subsidie hebben ontvangen.

Interesse in de Subsidieregeling Cyberweerbaarheid 2022?

Heb je een goed idee of plan om bedrijven in jouw sector, regio of keten digitaal veiliger te maken? Dan komt jouw project mogelijk in aanmerking voor subsidie. Informatie over het aanmeldproces en de voorwaarden vind je op de website van RVO

Projectconcept toetsen

Heb je een concreet uitgewerkt project wat je graag vooraf vrijblijvend wilt toetsen of voorleggen aan RVO, stuur dan een beknopte samenvatting (1 A4) van je projectidee naar cyberweerbaarheid@rvo.nl. Je kunt ook telefonisch contact opnemen om het projectconcept door te spreken. De subsidiespecialisten van RVO zijn tijdens kantoortijden te bereiken via telefoonnummer 088 042 42 42.

Informatiebijeenkomst

We organiseren op 1 september van 13.45 tot 16.00 uur samen met RVO een informatiebijeenkomst. Daarin hoor je meer over de regeling en het aanmeldproces.

Interesse? Bekijk het programma en schrijf je in op de website van RVO. 

 

Plannen kunnen worden ingediend tussen 1 september en 3 oktober 2022, 17:00 uur.

 

 

Veilig digitaal ondernemen

Het Digital Trust Center biedt ter ondersteuning van ondernemers een breed palet aan cybersecurity informatie en een gereedschapskist met cybertools. Door middel van de 5 Basisprincipes van Digitaal Veilig Ondernemen kan elk bedrijf of organisatie haar basis op orde brengen. Testen waar je staat? Doe de Basisscan Cyberweerbaarheid.
Ook werkt het DTC samen met diverse organisaties ter vergroting van de digitale weerbaarheid bij ondernemend Nederland. Hulpvraag? Check waar je terecht kunt via de wegwijzer cybersecurityinitiatieven.