Sluit

Ontvangers Subsidieregeling Cyberweerbaarheid 2023

18 dec 2023

Om de cyberweerbaarheid van ondernemend Nederland te vergroten, stimuleert het Digital Trust Center (DTC) de opzet van samenwerkingsverbanden sinds 2018 met de Subsidieregeling Cyberweerbaarheid. Dit kunnen duurzame samenwerkingen zijn in de keten, regio, sector of branche. Projecten die de cyberweerbaarheid van bedrijven op een structurele en schaalbare wijze vergroten en voldoen aan de gestelde criteria, kunnen een aanspraak maken op de subsidie.

Dit jaar hebben 23 combinaties van publiek private organisaties een plan ingediend voor de Subsidieregeling Cyberweerbaarheid. Ongeveer de helft van de ingediende plannen hadden betrekking op het verhogen van de cyberweerbaarheid in een sector. Een onafhankelijke adviescommissie heeft 6 projecten uitgekozen om met de subsidie van start te gaan. Graag stellen we de samenwerkingsverbanden met hun projectplannen voor:

 • Cyber Resilience for NGOs: A Collective Intelligence Effort door Stichting The Hague Humanity Hub
  Het project brengt de expertise samen van 4 non-profit organisaties: the Hague Humanity Hub, CyberPeace Institute, Connect2trust en Shadowserver en richt zich op niet-gouvernementele organisaties (NGO's). Het doel is om het cyberdreigingslandschap in kaart te brengen, om te verhelderden wat de menselijke impact van cyberaanvallen is, en hoe deze niet alleen de NGO’s beïnvloeden, maar ook de begunstigden die zij bedienen. Daarnaast streeft het samenwerkingsverband naar maatwerkinformatie over dreigingen.

 • Samen Cyber Veilig door Stichting Cybernetwerk Zuid-Hollandse Eilanden 
  Stichting Cybernetwerk Zuid-Hollandse Eilanden wil lokale ondernemers gevestigd op de Zuid-Hollandse Eilanden ondersteunen bij het vergroten van hun weerbaarheid tegen deze cyberdreigingen. Zo is het plan om ondernemers te ondersteunen bij bewustwording en te begeleiden met praktische handvatten, zoals het faciliteren van cybercrisisoefeningen, begeleiding met behulp van CYRA, het verstrekken van cyberweerbaarheidsvouchers, het delen van dreigingsinformatie en het organiseren van adviessessies. Dit project is een vervolg op het al eerder gesubsidieerde samenwerkingsverband Cybernetwerk Zuid-Hollandse Eilanden.

 • Cyberweerbaarheid in de zorg vergroten met OpenKat door CareSecure B.V.
  Het doel van dit project is om de cyberweerbaarheid van zorginstellingen te vergroten door middel van de implementatie en promotie van de door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ontwikkelde OpenKAT-tool. De OpenKat tool stelt de individuele zorginstelling beter in staat om inzicht te krijgen in de cyberweerbaarheid, en biedt aan partijen in een ketensamenwerking ook de mogelijkheid om op een eenduidige wijze verantwoording af te leggen aan elkaar. 

 • Digitaal Weerbaar Breda door Connected Worlds B.V. 
  Het ecosysteem Digitaal Weerbaar Breda (DWB) richt zich op het digitaal weerbaarder maken van de stadsregio Breda. DWB bestaat uit de organisaties die lokaal gezien essentieel zijn voor de kwaliteit van leven. Deze lokale organisaties wisselen vertrouwelijke informatie uit en helpen elkaar via kennisdeling, de ‘Inner Circle’. Daarnaast is er een 'Outer Circle', de overige organisaties in de stadsregio. Deze groep wordt door DWB geïnformeerd over onderwerpen die de digitale weerbaarheid vergroten.

 • Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland door Stichting Hi Delta
  Dit is een collectief van en voor de maakindustrie in Zuid-Holland dat als doel heeft om de cyberweerbaarheid te verhogen door middel van een ketenaanpak. Het inrichten van een Cyberweerbaarheidscentrum voor de Maakindustrie in Zuid-Holland (CW Maak ZH) en het bewerkstelligen van een regio overstijgende samenwerking met coalitieleden en samenwerkingspartners, zal resulteren in een efficiënte en effectieve methode om de doelgroep te bereiken. CW Maak ZH wordt een regionaal expertisecentrum en informatieknooppunt rond cybersecurityvraagstukken voor de maakindustrie in Zuid-Holland.

 • CyberZorg Noord door Stichting Cyber Safety Noord Nederland 
  Dit project streeft ernaar om de (kleine) mkb-bedrijven in de zorgsector in Noord Nederland te ondersteunen bij het versterken van hun digitale weerbaarheid en naleving van de NIS2-richtlijn door een specifieke cyberscan te ontwikkelen voor deze sector. Het project omvat ook de implementatie van de scan bij alle deelnemende zorgorganisaties, gevolgd door trainingssessies, voortdurende ondersteuning en de ontwikkeling van op maat gemaakte actieplannen.

Samenwerken met het DTC

Het DTC gaat graag samenwerkingen aan met initiatieven die een bepaalde doelgroep weerbaarder wil maken tegen cyberdreigingen. Denk je dat een samenwerking met het DTC interessant kan zijn voor jouw initiatief, branche, sector of regio? Bekijk de mogelijkheden.

 

Veilig digitaal ondernemen

Wil je als ondernemer of security verantwoordelijke meldingen van ernstige cyberdreigingen voor bedrijven in je mailbox ontvangen? Sluit je dan aan bij de DTC Community.
Ter ondersteuning van ondernemers is er ook een breed palet aan cybersecurity informatie en een gereedschapskist met cybertools. Testen of je de basis al op orde hebt? Doe de CyberVeilig Check voor zzp en mkb.