Sluit

DTC bereikt meer ondernemers

23 feb 2023

In de missie van het Digital Trust Center (DTC) om ondernemend Nederland cyberweerbaar te maken zijn ook in 2022 flinke stappen gezet. Met de hoofdtaken informatie en advies en het aanjagen van samenwerking als vaste ankerpunten, lag de focus vorig jaar op het door ontwikkelen en opschalen van de DTC-waarschuwingsdienstverlening voor het Nederlandse bedrijfsleven. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het DTC.

Groter bereik en meer interactie

Ondernemers en cybersecurity-verantwoordelijken weten het DTC in toenemende mate te vinden. Zo is het aantal bezoekers van de DTC-website toegenomen naar ruim 260.000, met een duidelijke piek bij cyberincidenten zoals een Microsoft-kwetsbaarheid en ten tijde van de security.txt-campagne. Ook het bereik op de sociale mediakanalen is gegroeid naar ruim 10.000 volgers. Opvallend is dat de persoonlijke verhalen en adviezen van ondernemers die te maken hebben gehad met een cyberincident veel worden gelezen en reacties oproepen.

De interactieve tools die ondernemers stimuleren om met hun cyberweerbaarheid aan de slag te gaan zijn ruim 8.100 keer gebruikt in 2022. De online community waarin ondernemers en cybersecurityprofessionals cyberalerts, kennis en actualiteit delen, is gegroeid naar 1.600 leden. Veel animo is er voor informatie over wat de nieuwe NIS2-richtlijn betekent voor bedrijven.

De minister heeft de Tweede Kamer ook geïnformeerd over de voortgang van het wetsvoorstel bevordering digitale weerbaarheid bedrijven, de integratie van het DTC, het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en het Computer Security Incident Response Team voor digitale diensten (CSIRT-DSP) en de voortgang op een tweetal moties waaraan gewerkt wordt: een cyberoefenagenda voor bedrijven en een cyberkeurmerk.

Van weten naar doen

Het groeiende bereik van het DTC is een indicatie voor het toenemende aantal ondernemers dat kennisneemt van de informatie en adviezen van het DTC. Maar hoewel het vergroten van cyberweerbaarheid begint bij het bereiken van de doelgroep, is het vooral van belang dat bedrijven hierna ook daadwerkelijk aan de slag gaan met hun cyberweerbaarheid. Om die reden zal er in 2023 nadrukkelijk ingezet worden op gedragsverandering. Zo is er een onderzoek gestart om inzicht te krijgen in gedragsverandering en wordt de laatste hand gelegd aan een laagdrempelige cyberscan die mkb- en zzp-ondernemers begrijpelijke instructies geeft voor basismaatregelen die zij zélf vandaag nog kunnen nemen om hun cyberweerbaarheid te vergroten.

Opschaling DTC-notificatiedienst

De notificatiedienst van het DTC is sinds september 2021 operationeel en heeft sindsdien ruim 8.100 keer bedrijven proactief gewaarschuwd voor een ernstige bedrijfsspecifieke digitale dreiging of kwetsbaarheid. Na het achterhalen van contactgegevens, waarschuwt het DTC deze bedrijven telefonisch of per e-mail. Deze waarschuwing bevat ook relevant handelingsperspectief om schade te beperken of voorkomen.

Naast deze vorm van waarschuwen heeft het DTC in een pilot met 57 organisaties onderzoek gedaan naar de schaalbaarheid, herleidbaarheid en de snelheid van informatiedeling. De pilot heeft veel waardevolle inzichten opgeleverd; deelnemende organisaties beoordelen deze dienstverlening als nuttig en relevant. En er staat inmiddels een robuust geautomatiseerd notificatieproces waarmee snel informatie gedeeld kan worden en wat schaalbaar is. Om ook andere bedrijven uit de DTC-doelgroep van ruim 2 miljoen bedrijven op deze wijze te kunnen informeren over relevante bedrijfsspecifieke kwetsbaarheden waar de overheid weet van heeft, zal de dienstverlening worden ingericht als een structurele dienst voor alle bedrijven in Nederland. Voorbereidingen voor het gefaseerd aansluiten van bedrijven die behoefte hebben aan notificatiedienstverlening, zijn al in volle gang.

 

Veilig digitaal ondernemen

Wil je als ondernemer of security verantwoordelijke meldingen van ernstige cyberdreigingen voor bedrijven in je mailbox ontvangen? Sluit je dan aan bij de DTC Community.
Ter ondersteuning van ondernemers is er ook een breed palet aan cybersecurity informatie en een gereedschapskist met cybertools. Testen of je de basis al op orde hebt? Doe de Basisscan Cyberweerbaarheid.