Internet of Things (IoT)

Met het Internet of Things (IoT), 'internet der dingen' in het Nederlands, worden alle apparaten bedoeld die met internet verbonden zijn. Zogenoemde 'slimme apparaten', zoals een webcam, ijskast, thermostaat, printer, verlichting, auto en apparatuur voor netwerkopslag. De apparaten naast je computer, tablet of smartphone dus.

Belang en risico's

Door onjuiste configuratie, de instellingen van het apparaat, ontstaat het risico dat deze apparaten direct vanaf internet te benaderen zijn. Cybercriminelen kunnen zo de informatie die is opgeslagen in deze apparaten opvragen of veranderen. Ook is het apparaat, afhankelijk van het type, mogelijk op afstand te bedienen.

Adviezen

Sluit nooit zomaar een extern apparaat aan op het bedrijfsnetwerk. Inventariseer eerst tot welke systemen dit apparaat allemaal toegang moet krijgen. Besluit je uiteindelijk om een apparaat aan te sluiten, pas dan altijd de standaard fabrieksinstellingen aan zodat het apparaat en netwerk zo goed als mogelijk beveiligd zijn. Ook worden veel apparaten standaard geleverd met de gebruikersnaam 'admin' en zonder wachtwoord. Verander deze standaard gebruikersnaam en stel een wachtwoord in. In de handleiding van het apparaat lees je hoe je de inloggegevens aanpast. Mocht je de handleiding niet meer hebben, kijk dan op de website van de fabrikant. Daar staan per model de handleidingen online. Is dit niet het geval, neem dan contact op met de klantenservice van de fabrikant.

Publicaties

  • In de door het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) gepubliceerde factsheet Beveilig apparaten gekoppeld aan internet vind je nog meer informatie om apparaten tegen ongewenste toegang te beveiligen;
  • CIP IoT whitepaper is een handreiking voor het beter beveiligen van IoT apparaten en bevat 6 basisbeginselen.