Sluit

Kabinetsstrategie Digitale Economie: versterk cybersecurity

26 okt 2023

Voortgangsrapportage 2023 van de kabinetsstrategie Digitale Economie

Update 24 oktober 2023: Door extra publieke en private investeringen in innovatieve digitale technologie, moderne regels voor digitale markten en meer beschikbaarheid van snelle digitale infrastructuur zijn de vijf kabinetsdoelen voor de digitale economie afgelopen jaar dichterbij gekomen. Zo hebben meer Nederlanders (van 91% naar 98%) toegang tot gigabitinternet en past 80% van het mkb (was 75,3%) een basisniveau van digitalisering toe. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage 2023 van de kabinetsstrategie Digitale Economie van minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) waarmee de ministerraad akkoord is gegaan.

 

Het versnellen van digitalisering door het mkb, meer digitale innovatie en -vaardigheden, goedwerkende online markten, een sterke digitale infrastructuur in Nederland én het verbeteren van cybersecurity. Dat zijn de vijf ambities in de kabinetsstrategie Digitale Economie van minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) waarmee de ministerraad akkoord is gegaan. 

De kabinetsstrategie heeft als einddoel een ondernemende, innovatieve, duurzame en veilige digitale economie waarin iedereen in Nederland mee kan doen. De inzet draagt bovendien bij om in Nederland en Europa de ongewenste afhankelijkheid van derden te verminderen. Met de strategie zijn publieke belangen beter verdedigd en gaat de economische weerbaarheid omhoog.

 

Uitgelicht: Versterken cybersecurity

De kernpunten van de vijfde ambitie 'versterken cybersecurity' lichten we er graag uit.

Digitale veiligheid moet een dagelijks onderdeel zijn van het ondernemerschap van kleine én grote bedrijven. Cyberincidenten hebben gevolgen voor eigen processen, voor hun klanten en soms zelfs voor grotere delen van de maatschappij als een bedrijf of productieproces stil komt te liggen.

Het digitale bewustzijn van ondernemers en consumenten kan beter, blijkt uit recent onderzoek van het ministerie van EZK. Gebruikers blijven zelf verantwoordelijk, maar het kabinet gaat hen hierbij actiever ondersteunen en daarnaast inzetten op het standaard veiliger maken van producten en diensten.

Specifieke informatie over cyberdreigingen, -kwetsbaarheden en -incidenten kan worden gedeeld met individuele bedrijven. Naast de zogenoemde vitale sectoren moeten vanaf medio 2024 (middel)grote spelers in de levensmiddelensector, chemische- en maakindustrie, afvalverwerking, post- en koeriersdiensten en datacenters passende cybermaatregelen gaan nemen en wordt hierop ook toezicht gehouden.

Voor de digitale veiligheid van apparaten die met het internet zijn verbonden - het zogenoemde Internet-of-Things (IoT) - komen Europese minimumeisen. Producten die hier niet aan voldoen zijn vanaf medio 2024 overal in de EU verboden.

Kwalitatieve en kwantitatieve tekorten op de cybersecurity arbeidsmarkt worden in kaart gebracht en er worden gezamenlijk acties ontwikkeld om deze tekorten aan te pakken.

 

Veilig digitaal ondernemen

Wil je als ondernemer of security verantwoordelijke meldingen van ernstige cyberdreigingen voor bedrijven in je mailbox ontvangen? Sluit je dan aan bij de DTC Community.
Ter ondersteuning van ondernemers is er ook een breed palet aan cybersecurity informatie en een gereedschapskist met cybertools. Testen of je de basis al op orde hebt? Doe de Basisscan Cyberweerbaarheid of de CyberVeilig Check voor zzp en mkb.