Vergroting cyberweerbaarheid groentezaadveredelingsbedrijven

Deelnemers samenwerkingsverband
Rijk Zwaan Zaadteelt & Zaadhandel, East West Seeds, Pop Vriend Seeds

Oprichtingsjaar
2018

Regio
Niet regio-specifiek. Wereldwijd activiteiten.
Nederland (vestigingsplaatsen in Nederland in resp. De Lier, Enkuizen en Andijk)

Sector
Plantaardig uitgangsmateriaal

Branche
Groentezadenveredeling
 

Doelstelling en activiteiten

Doelstelling
De sector van groentezadenveredeling heeft evenals andere bedrijfstakken te maken met een toenemende dreiging op het gebied van cybersecurity. Het beeld is dat door zowel interne als externe ontwikkelingen deze dreiging meer dan gemiddeld is toegenomen.

Belangrijk daarbij is het specifieke karakter van de voornamelijk Nederlandse bedrijven die actief zijn in deze sector. De bedrijven zijn wereldwijd actief en beschikken over vergaande gespecialiseerde kennis t.a.v. de ontwikkeling van groenterassen en staan daarmee aan het begin van de groenteketen.  Hiervoor wordt intensief samengewerkt met universiteiten en kennisinstellingen, waarbij veel kennis en informatie over de grenzen van de organisatie wordt gedeeld. De groentezadenbedrijven hebben zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld op zowel biotechnologisch als informatietechnologisch vlak. 

Doelstelling van het samenwerkingsverband is cyberweerbaarheid van deze bedrijven te vergoten door actief ervaringen, kennis en best practices met elkaar te delen

Activiteiten
Op basis van het karakteristieke risicoprofiel van de bedrijven die actief zijn in de groenteveredeling wordt een kennisplatform ontwikkeld, dat als basis kan dienen voor het verbeteren en ontwikkelen van maatregelen voor:

  • Risicomanagement, inclusief incidentmanagement
  • Bedrijfscontinuïteitsplanning

Het kennisplatform zelf bestaat onder meer uit de digitale vastlegging van incidenten, analyse van incidenten gericht op het zoeken van overeenkomsten tussen incidenten en het vastleggen van best practices en ervaringen.

Planning
Samenwerkingsverband start in derde kwartaal 2018. Oktober 2018 – september 2021.

Contact