NIDV Cyberweerbaarheid DVI

Deelnemers samenwerkingsverband
Stichting NIDV, i.s.m. Nico Plasier, Fekke Bakker, Rob van Nuland, Ghislaine Gillessen & Rob van Dort

Oprichtingsjaar
Oprichtingsjaar NIDV is 1984

Regio
Nederland & export wereld

Sector
Nederlandse Defensie & Civiele Veiligheidsgerelateerde Industrie (DVI)

Doelstelling en activiteiten

Doelstelling
De Nederlandse Defensie- en Veiligheidsgerelateerde Industrie (DVI) heeft een belangrijke rol in de ondersteuning van de Nederlandse defensie, haar internationale partners (w.o. NAVO en EU) en de Openbare Orde en Veiligheidssector (OOV).

Het samenwerkingsverband richt zich op de verbetering van de cyberweerbaarheid van de DVI als geheel, te beginnen met die bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij producten en diensten waarbij met Departementaal Vertrouwelijk (DepV) of Staatsgeheim (STG) gerubriceerde informatie gewerkt wordt.

Activiteiten

  • Oprichten en onderhouden Register met cybersecurity bedrijven en experts die (kunnen) voldoen aan ABDO 2017;
  • Waar nodig bevorderen dat regelgeving wordt aangepast; samenbrengen van plm. 700 zgn “ABDO” bedrijven met cybersecurity bedrijven in het register;
  • Bijeenkomsten en symposia rondom cyberweerbaarheid DVI;
  • Contact onderhouden met cybersecurity organisaties in Nederland en daarbuiten, als NAVO, ENISA, etc.
  • Haalbaarheidsonderzoek naar een Nederlands Trusted ABDO cloud. Vooral t.b.v. het MKB.

Resultaten

  • Eerste NIDV symposium Cyberweerbaarheid DVI, op 12 september 2018 in Rotterdam.  Diverse vergaderingen met belanghebbenden; 
  • Model register in de steigers;
  • Klankbordgroep project Cyberweerbaarheid NIDV opgericht met vertegenwoordigers van de doelgroepen;
  • Presentatie project Cyberweerbaarheid NIDV bij Duitse NIDV zusterogranisatie;
  • Voorbereiding tweede symposium Cyberweerbaarheid NIDV.

Planning
21 juni 2019  tweede symposium Cyberweerbaarheid NIDV, met o.a. uitleg over de nieuwe ABDO 2019.

Budget
€462K

Contact