Cybersecurity Center Maakindustrie

Deelnemers samenwerkingsverband

Huidige partners:

 • Novel-T (uitvoerder)
 • Saxion Hogeschool
 • Universiteit Twente
 • CIO Platform
 • Koninklijke Metaalunie
 • Ten Hag Advies
 • BOOST
 • The Garden
 • HTSP
 • Provincie Overijssel

Oprichtingsjaar
Najaar 2018

Regio
Oost Nederland (overijssen en gelderland)

Sector
Maakindustrie

Doelstelling en activiteiten

Doelstelling
Het Cybersecurity Center Maakindustrie heeft een tweetal functies:

 1. Het zijn van een informatieknooppunt. Hiervoor maken we onderscheid tussen een tweetal soorten bedrijven binnen het DTC:
  • Bedrijven die al voldoende maatregelen nemen vanuit hun organisatie. Deze bedrijven noemen we ‘bewust bekwaam’. Deze bedrijven investeren in maatregelen betreffende preventie, detectie en respons en weten goed wanneer ze additionele maatregelen moeten nemen. De behoefte van deze bedrijven bestaat uit: het verkrijgen van dreigingsinformatie. Bijvoorbeeld van het NCSC of thread intelligence die uit de private markt wordt gekocht.
 2. Bedrijven die nog onvoldoende kennis hebben van het onderwerp Cybersecurity en ook onvoldoende weten waar ze moeten beginnen. Deze bedrijven noemen we ‘bewust onbekwaam’. Belangrijk is dat deze bedrijven zo snel mogelijk weten waar ze kwetsbaar zijn en welke type maatregelen ze moeten nemen om cybersecurity kwetsbaarheden weg te nemen. Hiervoor gaat het Cybersecurity Center Maakindustrie  verschillende initiatieven ontplooien: Breed delen van de Cyber Security Scan, ontwikkelen nulmeting en het organiseren kennissessies. Ook kunnen ondernemers hier terecht voor digitale opvang om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van een cyberincident of te helpen wanneer ze slachtoffer zijn geworden: detectie, preventie en respons.

Activiteiten

 • Inrichten helpdesk voor MKB bedrijven
 • Organiseren CIO-bijeenkomsten (uitwisselen strategische (dreigings)informatie
 • Houden workshops over verschillende onderwerpen
 • Uitvoeren risico-assessments

Resultaten tot nu toe
Het Cybersecurity Center Maakindustrie moet nog opgezet worden. Er is al wel veel media aandacht (regionale dagbladen, verschillende tijdschriften) voor het initiatief. Ook zijn steeds meer partners betrokken en vragen MKB-ondernemers of ze al lid kunnen worden. Ook zijn er een tweetal kennissessies geweest over dit onderwerp die door Novel-T zijn georganiseerd.

Planning
De planning is door de vakantieperiode iets achter op schema komen te liggen. Per oktober start de projectleider die gaat bouwen aan het DTC samen met de verschillende partners.

Budget
Het Cybersecurity Center Maakindustrie werkt met een budget van ongeveer €500.000. Hoe meer partners aansluiting zoeken en hoe meer MKB bedrijven een lidmaatschap aangaan hoe meer impact dit gaat hebben op de begroting. Het Cybersecurity Center Maakindustrie wordt overigens een stichting zonder winstoogmerk.

Contact