Cybersecurity Center Maakindustrie

Deelnemers samenwerkingsverband

Huidige partners:

 • Novel-T (uitvoerder)
 • Saxion Hogeschool
 • Universiteit Twente
 • CIO Platform
 • Koninklijke Metaalunie
 • Ten Hag Advies
 • BOOST
 • Tesorion
 • HTSP
 • Provincie Overijssel
 • Demiroz consultancy
 • Actemium
 • Sincerus

Oprichtingsjaar
Najaar 2018

Regio
Oost Nederland (Overijssel en Gelderland) met de ambitie om een landelijk dekkend expertisecentrum te worden gericht op de maakindustrie in Nederland

Sector
Maakindustrie

Doelstelling en activiteiten

Doelstelling
Digitalisering is een van de belangrijkste drijvers van economische groei en biedt kansen voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Een belangrijke randvoorwaarde voor het verzilveren van deze kansen is het verhogen van de digitale weerbaarheid. Zonder goede digitale veiligheid kunnen de kansen die digitalisering biedt niet optimaal benut worden. Daarom is in Oost Nederland het initiatief gestart om te komen tot een nationaal Cybersecurity Centrum voor de Maakindustrie (CCM). Het CCM heeft als missie bedrijven weerbaarder te maken tegen cyberdreigingen. Het CCM richt zich op bedrijven die bezig zijn met een transformatie naar Smart Industry / Industrie 4.0. De activiteiten van het CCM zijn gericht op het geven van handelingsperspectief en het geven van relevante en duidelijke informatie zodat bedrijven maatregelen kunnen nemen ter voorkoming van cyber-incidenten. 

Activiteiten

 1. Maandelijkse cybersecurity meetup. Deze meetup wordt maandelijks georganiseerd door het CCM bij het High Tech System Park in Hengelo. De eerste donderdagmiddag van de maand staat in het teken van een cybersecurity onderwerp. Onderwerpen die al aan de orde zijn geweest zijn digitale spionage, met onder andere de AIVD en hoe stimuleer je cybersecure gedrag?
   
 2. Organiseren van kennissessies bij derden. De expertise die we opbouwen binnen het CCM zetten we in om op andere evenementen onze kennis in te zetten
   
 3. Inzetten van een nulmeting. Met deze nulmeting krijgen ondernemers in de maakindustrie inzicht in de cyberveiligheid van de organisatie en adviezen en tips om deze stapsgewijs te beschermen tegen cyberdreigingen. Om vanuit het CCM op maat gemaakte adviezen te geven zal vervolgens aan bedrijven die lid worden van het CCM een nulmeting worden uitgevoerd door geselecteerde cybersecurity bedrijven. Deze nulmeting is gericht op de alle facetten die bij bedrijven in de maakindustrie komen kijken, waaronder de OT-omgeving en zal speciaal ontwikkeld worden voor het CCM. Door deze scan krijgen bedrijven inzichten in hun sterke kanten en waar nog aandachtspunten liggen. De nulmeting wordt opgeleverd met een rapport dat bedrijven inzicht geeft in korte, midden, en lange termijn oplossingen. De nulmeting zal tevens dienen om bedrijven in te delen in mate van volwassenheidsniveau en het type maatregelen dat nodig is om weerbaarder te worden. Op deze manier kan het CCM gerichte informatie delen aan bedrijven in de volgende stappen.

  In het kort geeft de nulmeting inzicht in de bedrijfsrisico’s op het gebied van techniek, organisatie en mens (gedrag). Het laat zien:
  • Waar je kwetsbaar bent voor verstoring of manipulatie van je kritische bedrijfsprocessen door cyberdreigingen;
  • Welke security maatregelen noodzakelijk zijn om minder vatbaar te zijn voor bijvoorbeeld verstoringen in of manipulatie van het productieproces;
  • Of jouw onderneming voldoet aan relevante wet- en regelgeving.
    
 4. Bouwen van een community waar ondernemers uit de maakindustrie, kennisinstellingen als Saxion en de UT, netwerk-organisaties als de Koninklijke Metaalunie en het CIO Platform en cybersecurity specialisten met elkaar en van elkaar leren om de maakindustrie cyberweerbaar te maken.

Resultaten tot nu toe

 • Elke maand wordt er een cybersecurity meetup georganiseerd voor ondernemers;
 • Er is een nulmeting ontwikkeld die door een voucher regeling met de provincie Overijssel voor bedrijven uit deze provincie maar €250 kost;
 • Met de Koninklijke Metaalunie zijn we in gesprek voor een bredere (landelijke) uitrol van de nulmeting;
 • Tweewekelijkse nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes en waar belangrijke cyberdreigingen op een toegankelijke manier toegelicht worden;
 • Community wordt maandelijks groter.

Budget
Het Cybersecurity Center Maakindustrie werkt met een budget van ongeveer €500.000. Hoe meer partners aansluiting zoeken en hoe meer MKB bedrijven een lidmaatschap aangaan hoe meer impact dit gaat hebben op de begroting. Het Cybersecurity Center Maakindustrie is een stichting zonder winstoogmerk.

Contact