Sluit

Veilig in beeld | Crisisbeheersing

Digitale Veiligheid in de Zorg
Digitale Veiligheid in de Zorg wil instellingen helpen om stapsgewijs een solide organisatie op te tuigen voor cyberveiligheid. Het doel is om voor zorg- en ziekenhuis instellingen een digitale standaard te ontwikkelen, met bijbehorend awareness- en opleidingsprogramma waardoor zorginstellingen meer cyberweerbaar worden.

Voor wie is dit initiatief geschikt?

Doelgroep:
 • Een zzp of mkb
 • Een groot bedrijf (>250 medewerkers)
 • Een publieke organisatie
Sector:
 • Gezondheids- en welzijnszorg
Regio:
 • Regio-overstijgend
Volwassenheidsniveau:
 • Geen of basale kennis van cybersecurity
 • Gevorderde kennis van cybersecurity
 • Weet ik niet, toon me alle initiatieven
Hulpvraag:
 • Ik wil beginnen met cybersecurity, wat moet ik weten en doen?
 • Ik heb de basis op orde en wil verdere stappen ondernemen.
 • Ik ben op zoek naar cybersecurity diensten.

Oprichtingsjaar

2019

Initiatiefnemers

 • NuBNO
 • NAZL Programma Crisisbeheersing en Opleiding Training en Oefening Limburg
 • Spies Creations
 • Van Velthuisen Creative

Doelstelling

Het doel is om voor zorg- en ziekenhuis instellingen een digitale standaard te ontwikkelen, met bijbehorend awareness- en opleidingsprogramma waardoor zorginstellingen meer cyberweerbaar worden en daardoor kwetsbare patiënten en cliënten minder kans lopen op het mislopen van de juiste zorg op het juiste moment door ontwrichting/uitval van de organisatie.

Activiteiten

Digitale Veiligheid in de Zorg heeft om dit doel te halen een standaardkaart in de vorm van een infographic ontworpen. Hierop staan rollen, verantwoordelijkheden en procedures beschreven. Met elke organisatie onderzoekt Digitale Veiligheid in de Zorg hoe de standaardkaart past in hun eigen situatie. Vervolgens gaan ze de daarin beschreven procedures ook echt testen en scenario's trainen." De standaardkaart bevat een online toolkit met bijvoorbeeld instructies, bellijsten en trainingen. Zo kunnen instellingen er zelf actief mee werken en kunnen ze de jaarlijks werking ervan checken.