Sluit

Stichting Z-CERT

Z-CERT
Stichting Z-CERT is hét expertisecentrum op het gebied van cybersecurity in de zorg. Z-CERT heeft specifieke kennis van medische hard- en software, ondersteunt zorginstanties bij een digitaal incident en vergroot de weerbaarheid van de sector op het gebied van cybersecurity.

Voor wie is dit initiatief geschikt?

Doelgroep:
 • Een groot bedrijf (>250 medewerkers)
 • Een publieke organisatie
Sector:
 • Gezondheids- en welzijnszorg
Regio:
 • Regio-overstijgend
Volwassenheidsniveau:
 • Geen of basale kennis van cybersecurity
 • Gevorderde kennis van cybersecurity
 • Expert kennis van cybersecurity
 • Weet ik niet, toon me alle initiatieven
Hulpvraag:
 • Ik heb een andere hulpvraag over cybersecurity.

Oprichtingsjaar

2017

Initiatiefnemers

Z-CERT is opgericht op initiatief van de:

 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ),
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • GGZ Nederland (GGZ).

Z-CERT is een stichting en heeft geen winstoogmerk.

Doelstelling

Z-CERT werkt aan het vergroten van het cyberbewustzijn en cyberweerbaarheid in de zorgsector, het delen van dreigingsinformatie met onze deelnemers en het afhandelen van incidenten.

Activiteiten

Informatieberichten en alertering
Informatie delen over dreigingen, kwetsbaarheden of incidenten, is een belangrijke stap richting een veilige digitale zorgomgeving. Z-CERT houdt haar deelnemers op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity voor de zorg.

Kennisdeling
Z-CERT nodigt haar deelnemers uit om actief kennis te delen over hun aanpak van cybersecurity en waargenomen dreigingen. Z-CERT stuurt zowel (medische) informatieberichten als alerteringsberichten uit. Deelnemers ontvangen daarnaast wekelijks op vrijdag de End of Week met relevante cyberinformatie en maandelijks de End of Month.

Monitoring IP-adressen en domeinnamen
Z-CERT controleert elke werkdag of IP-adressen en domeinnamen van deelnemers op blacklists voorkomen. Daarnaast ontvangt Z-CERT regelmatig lijsten met kwetsbare systemen van zorginstellingen, zoekt proactief naar kwetsbare systemen of stelt deze lijsten zelf samen.

ZorgDetectieNetwerk
Deelnemers kunnen kiezen voor een aansluiting op het ZDN. Het ZDN deelt realtime 'indicators of compromise' met deelnemers. Deze informatie vormt een collectief geheugen voor digitale dreigingen met als doel een weerbare zorgsector.

Afhandeling en coördinatie incidenten
Wanneer een deelnemer te maken heeft met een IT-beveiligingsincident, adviseert Z-CERT bij de aanpak en het oplossen van het incident. Ook kan Z-CERT ondersteuning bieden bij forensisch onderzoek.

Coordinated Vulnerability Disclosure
Kwetsbaarheden in websites van deelnemers en in (medische) apparatuur of programmatuur, die door derden zijn ontdekt, kunnen bij Z-CERT worden gemeld.

Kennisdeling via community
Deelnemers aan Z-CERT vormen een actieve online community waarin vragen en antwoorden snel worden uitgewisseld. Z-CERT organiseert in samenwerking met deze community webinars, een jaarlijks dreigingsbeeld en (online) symposia.