Sluit

Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid

NIDV
Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) bevordert de duurzame positionering van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidsgerelateerde Industrie (NL-DVI) bij nationale/internationale (overheids)opdrachten en bij (inter)nationale leveranciersketens.

Voor wie is dit initiatief geschikt?

Doelgroep:
 • Een zzp of mkb
 • Een groot bedrijf (>250 medewerkers)
 • Een publieke organisatie
Sector:
 • Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
 • Overige dienstverlening
Regio:
 • Regio-overstijgend
Volwassenheidsniveau:
 • Geen of basale kennis van cybersecurity
 • Gevorderde kennis van cybersecurity
 • Expert kennis van cybersecurity
 • Weet ik niet, toon me alle initiatieven
Hulpvraag:
 • Ik wil informatie over cybersecurity regelgeving, standaarden en certificaten.

Initiatiefnemers

Stichting NIDV

Doelstelling

De Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) is dé link tussen bedrijven, kennisinstituten en de overheid. Opgericht in 1984 door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Buitenlandse Zaken en Defensie en de industrie, zorgt de NIDV voor het duurzaam positioneren van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidssector in binnen- en buitenland. De NIDV treedt op als informatieverstrekker, belangenbehartiger en dienstverlener voor de Nederlandse Gouden Driehoek voor Defensie en Veiligheid.

Activiteiten

Cyberveiligheid van de Defensie- en Veiligheidssector

Leveranciers aan Defensie en andere publieke veiligheidsorganisaties liggen onder een vergrootglas. Naast criminelen hebben ook statelijke actoren interesse in de technologie en data die deze bedrijven in hun bezit hebben. Daarom worden veel Defensieleveranciers gevraagd te voldoen aan de Aanwijzing Beveiliging Defensieopdrachten (ABDO). De NIDV ondersteunt bedrijven die hier mee te maken krijgen via voorlichtingen en belangenbehartiging.

Meer weten?