Sluit

Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid

NIDV Cyberweerbaarheid
Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) bevordert de duurzame positionering van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidsgerelateerde Industrie (NL-DVI) bij nationale/internationale (overheids)opdrachten en bij (inter)nationale leveranciersketens.

Voor wie is dit initiatief geschikt?

Doelgroep:
 • Een zzp of mkb
 • Een groot bedrijf (>250 medewerkers)
 • Een publieke organisatie
Sector:
 • Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
 • Overige dienstverlening
Regio:
 • Regio-overstijgend
Volwassenheidsniveau:
 • Geen of basale kennis van cybersecurity
 • Gevorderde kennis van cybersecurity
 • Expert kennis van cybersecurity
 • Weet ik niet, toon me alle initiatieven
Hulpvraag:
 • Ik wil informatie over cybersecurity regelgeving, standaarden en certificaten.

Initiatiefnemers

Stichting NIDV

Doelstelling

De Nederlandse Defensie- en Veiligheidsgerelateerde Industrie (NL-DVI) staat voor de hoogste kwaliteit en doelmatigheid van materieel, diensten en toepassingsgerichte kennis. De Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) is de strategische partner van de overheid op het gebied van defensie en veiligheid en spil in de samenwerking in de gouden driehoek overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven.

De Nederlandse Defensie- en Veiligheidsgerelateerde Industrie (DVI) heeft een belangrijke rol in de ondersteuning van de Nederlandse defensie, haar internationale partners (NAVO en EU) en de Openbare Orde en Veiligheidssector (OOV).

Het samenwerkingsverband richt zich op de verbetering van de cyberweerbaarheid van de DVI als geheel, te beginnen met die bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij projecten, producten en diensten waarbij met Departementaal Vertrouwelijk (DepV) of Staatsgeheim (STG) gerubriceerde informatie gewerkt wordt en ABDO autorisatie vereist is.

Activiteiten

NIDV Cyberweerbaarheid is momenteel bezig met de volgende activiteiten:

 • Register met IT- en cybersecurity bedrijven en experts die (kunnen) voldoen aan ABDO 2017/2019, oprichten en onderhouden. Dit Register is in augustus 2020 gerealiseerd en de eerste inschrijvingen van IT- en cybersecurity bedrijven zijn ontvangen. Informatie en aanmelding middels een mail naar register@nidv.eu
 • Waar nodig bevorderen dat regelgeving wordt aangepast;
 • Samenbrengen van ca. 700 "ABDO" bedrijven met IT- en cybersecurity bedrijven in het Register;
 • Bijeenkomsten en symposia rondom cyberweerbaarheid DVI;
 • Contact onderhouden met cybersecurity organisaties in Nederland en daarbuiten, als NAVO, ENISA, etc.;
 • Haalbaarheidsonderzoek naar een Nederlands Trusted ABDO cloud. Dit haalbaarheidsonderzoek is begin 2020 afgerond met een positief resultaat. Een NL Trusted ABDO Cloud die gebouwd wordt op basis van het opgestelde ontwerp zal waarschijnlijk goedgekeurd worden voor projecten met rubricering DepV (TBB4);
 • Aanvullend project: Studie vergelijking ABDO en Amerikaanse DoD-CMMC regelgeving.