Sluit

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

RDI
Cyberveiligheid, digitaal veilige apparatuur, kunstmatige intelligentie, telecomsecurity, 5G en frequentiemanagement zijn de grote thema’s van vandaag en morgen. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) werkt aan een veilig verbonden Nederland.

Voor wie is dit initiatief geschikt?

Doelgroep:
 • Een zzp of mkb
 • Een groot bedrijf (>250 medewerkers)
 • Een publieke organisatie
Sector:
 • Informatie en communicatie
 • Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
 • Sectoroverstijgend
Regio:
 • Europa
 • Regio-overstijgend
Volwassenheidsniveau:
 • Geen of basale kennis van cybersecurity
 • Gevorderde kennis van cybersecurity
 • Expert kennis van cybersecurity
 • Weet ik niet, toon me alle initiatieven
Hulpvraag:
 • Ik wil graag weten waar ik een incident kan melden.
 • Ik wil informatie over cybersecurity regelgeving, standaarden en certificaten.

Oprichtingsjaar

1929

Initiatiefnemers

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Doelstelling

In onze samenleving is de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de digitale infrastructuur enorm belangrijk. RDI (voorheen Agentschap Telecom) voert de wet- en regelgeving uit op dit gebied. En we houden er toezicht op dat iedereen zich aan de regels, eisen en voorwaarden houdt. Partijen kunnen een meldplicht aan RDI hebben bij (cybersecurity)incidenten. 

Activiteiten

RDI voert de wet- en regelgeving uit op onder andere het gebied van cybersecurity en is toezichthouder op verschillende sectoren. 
Daarnaast vervult RDI een belangrijke signalerende en agenderende rol:

Meer weten?

Bezoekadres

Piet Mondriaanlaan 54
3812GV Amersfoort
Nederland