Sluit

Overheidsbreed Cyberprogramma

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseert jaarlijks de Overheidsbrede Cyberoefening. Daarnaast worden er cyberwebinars en een masterclass uitgezonden. De verschillende sessies zijn ook interessant voor ondernemers die veel zaken doen met de overheid.

Voor wie is dit initiatief geschikt?

Doelgroep:
 • Een groot bedrijf (>250 medewerkers)
 • Een publieke organisatie
Sector:
 • Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
 • Financiële instellingen
 • Industrie
 • Informatie en communicatie
 • Onderwijs
 • Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
 • Overige dienstverlening
 • Sectoroverstijgend
Regio:
 • Noord-Nederland
 • Oost-Nederland
 • Midden-Nederland
 • West-Nederland
 • Zuid-Nederland
 • Europa
 • Regio-overstijgend
Volwassenheidsniveau:
 • Geen of basale kennis van cybersecurity
 • Gevorderde kennis van cybersecurity
 • Expert kennis van cybersecurity
 • Weet ik niet, toon me alle initiatieven
Hulpvraag:
 • Ik heb de basis op orde en wil verdere stappen ondernemen.
 • Ik wil informatie over actuele cybersecurity dreigingen en of kwetsbaarheden.
 • Ik wil informatie over cybersecurity regelgeving, standaarden en certificaten.
 • Ik heb een andere hulpvraag over cybersecurity.

Oprichtingsjaar

2019

Initiatiefnemers

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Doelstelling

De cyberveiligheid van Nederlandse organisaties verhogen

Activiteiten

 • Webinars;
 • Masterclass; 
 • Overheidsbrede Cyberoefening