Sluit

Nationaal Cyber Security Centrum

NCSC
Het NCSC als nationaal expertise centrum voor cybersecurity richt zich primair op Rijksoverheid en vitale sectoren. Daarnaast werken wij met vele andere partijen aan een landelijk dekkend stelsel om informatie en kennis breder, efficiënter en effectiever te delen tussen private en publieke partijen.

Voor wie is dit initiatief geschikt?

Doelgroep:
 • Een groot bedrijf (>250 medewerkers)
 • Een publieke organisatie
Sector:
 • Sectoroverstijgend
Regio:
 • Regio-overstijgend
Volwassenheidsniveau:
 • Gevorderde kennis van cybersecurity
 • Expert kennis van cybersecurity
 • Weet ik niet, toon me alle initiatieven
Hulpvraag:
 • Ik wil informatie over actuele cybersecurity dreigingen en of kwetsbaarheden.
 • Ik wil graag weten waar ik een incident kan melden.
 • Ik wil informatie over cybersecurity regelgeving, standaarden en certificaten.

Oprichtingsjaar

2012

Initiatiefnemers

 • Ministerie van Justitie en Veiligheid

Doelstelling

De doelstelling van het NCSC is het werken aan een digitaal veilig Nederland door bij te dragen aan vergroting van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein en daarmee aan een veilige, open en stabiele informatiesamenleving.

Het NCSC is het incident response team voor de Rijksoverheid en de vitale sectoren in Nederland, coördineert de operationele aanpak van incidenten met een grote impact voor de Nederlandse samenleving en is Point of Contact voor andere landen en multinationale organisaties op het gebied van cybersecurity.

Activiteiten

Op de website (https://www.ncsc.nl/) vind je tal van kennisproducten op het gebied van cybersecurity en beveiligingsadviezen.

 • Kennisproducten (https://www.ncsc.nl/onderwerpen) van uiteenlopende aard, veelal met het doel om de weerbaarheid tegen cyberdreigingen te verhogen.
 • Beveiligingsadviezen (https://www.ncsc.nl/actueel/beveiligingsadviezen) worden door het NCSC gepubliceerd naar aanleiding van een recent gevonden kwetsbaarheden of geconstateerde dreigingen. In een beveiligingsadvies staat de beschrijving, de mogelijke gevolgen en mogelijke oplossingen van de kwetsbaarheid of dreiging.

Meer weten?