Sluit

Internet.nl

Op Internet.nl kun je eenvoudig testen of je internet up-to-date is. Gebruiken jouw website, e-mail en internetverbinding wel moderne, betrouwbare Internetstandaarden? En, als dat niet zo is, wat kun je daar aan doen?

Voor wie is dit initiatief geschikt?

Doelgroep:
 • Een zzp of mkb
 • Een groot bedrijf (>250 medewerkers)
Sector:
 • Sectoroverstijgend
Regio:
 • Regio-overstijgend
Volwassenheidsniveau:
 • Geen of basale kennis van cybersecurity
 • Gevorderde kennis van cybersecurity
 • Expert kennis van cybersecurity
 • Weet ik niet, toon me alle initiatieven
Hulpvraag:
 • Ik wil beginnen met cybersecurity, wat moet ik weten en doen?
 • Ik heb de basis op orde en wil verdere stappen ondernemen.
 • Ik wil informatie over actuele cybersecurity dreigingen en of kwetsbaarheden.
 • Ik wil informatie over cybersecurity regelgeving, standaarden en certificaten.
 • Ik heb een andere hulpvraag over cybersecurity.

Oprichtingsjaar

2016

Initiatiefnemers

De testtool Internet.nl is een initiatief van het Platform Internetstandaarden, waarin DHPA, Forum Standaardisatie, ISOC international, ISOC Nederland, ISPConnect, min. EZK, NCSC, NLnet, NLnetLabs, RIPE NCC, SIDN, Surfnet, de Vereniging van Registrars en ECP participeren.

Doelstelling

Om wereldwijd gegevens tussen verschillende computers te kunnen uitwisselen, zijn internationale afspraken nodig over de manier waarop de computers met elkaar communiceren. Het doel van het platform is om gezamenlijk het gebruik van moderne internetstandaarden verder te vergroten om daarmee het internet voor iedereen toegankelijker, veiliger en betrouwbaarder te maken. Het platform is een samenwerkingsverband van partijen uit de Internetgemeenschap en de Nederlandse overheid.

Activiteiten

 • Er is een toolbox ontwikkeld om hosters te helpen de laatste stappen richting een dubbele 100% score op Internet.nl te zetten.
 • Er is een Hall of Fame voor Hosters waarin 100% compliant hosters in het zonnetje worden gezet. We ontwikkelden white-label materiaal voor communicatie richting bedrijfsleven/branches, en er is een vraagbaak waar iedereen met z'n vragen terecht kan.
 • Bedrijven die een dubbele 100% score op Internet.nl halen, mogen zich via vraag@internet.nl¬†¬†melden voor een feestpakket.
 • Daarnaast organiseren we bijeenkomsten om kennis en ervaringen te delen en worden kleinschalige tutorial-bijeenkomsten georganiseerd om in kleine groepjes met een specifieke standaard aan de slag te gaan. Voor meer informatie: vraag@internet.nl