Sluit

Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten

IBD
De IBD is de sectorale CERT / CSIRT voor alle Nederlandse gemeenten en onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De IBD ondersteunt gemeenten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. De IBD is voor gemeenten het schakelpunt met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

Voor wie is dit initiatief geschikt?

Doelgroep:
 • Een publieke organisatie
Sector:
 • Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
Regio:
 • Regio-overstijgend
Volwassenheidsniveau:
 • Geen of basale kennis van cybersecurity
 • Gevorderde kennis van cybersecurity
 • Expert kennis van cybersecurity
 • Weet ik niet, toon me alle initiatieven
Hulpvraag:
 • Ik wil beginnen met cybersecurity, wat moet ik weten en doen?
 • Ik heb de basis op orde en wil verdere stappen ondernemen.
 • Ik wil graag weten waar ik een incident kan melden.
 • Ik wil informatie over cybersecurity regelgeving, standaarden en certificaten.
 • Ik heb een andere hulpvraag over cybersecurity.

Oprichtingsjaar

2013

Initiatiefnemers

Alle Nederlandse gemeenten

Doelstelling

de IBD is de collectieve voorziening ter verhoging van de digitale weerbaarheid van Nederlandse gemeenten en hun samenwerkingsverbanden.

Activiteiten

 • Ondersteuning bij incidenten;
 • Projecten & Advies;
 • Kennisdeling en kennisvermeerdering.

Meer weten?

Bezoekadres

Nassaulaan 12
2514 JS Den Haag
Nederland