Sluit

Hackhelpdesk

De Hackhelpdesk biedt handelingsopties aan bij acuut slachtofferschap door cybercrime om (meer) schade te voorkomen. Ook is er aandacht voor preventie: adviezen per cybercrimevorm, de top 10 misverstanden, de basisbeveiliging op orde, blogs, nieuws en een chat met een medewerker voor advies op maat.

Voor wie is dit initiatief geschikt?

Doelgroep:
 • Een zzp of mkb
Sector:
 • Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
 • Bouwnijverheid
 • Cultuur, sport en recreatie
 • Extraterritoriale organisaties en lichamen
 • Financiële instellingen
 • Gezondheids- en welzijnszorg
 • Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
 • Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
 • Industrie
 • Informatie en communicatie
 • Landbouw, bosbouw en visserij
 • Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
 • Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
 • Verhuur van en handel in onroerend goed
 • Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
 • Vervoer en opslag
 • Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
 • Winning van delfstoffen
 • Overige dienstverlening
 • Sectoroverstijgend
Regio:
 • Regio-overstijgend
Volwassenheidsniveau:
 • Geen of basale kennis van cybersecurity
Hulpvraag:
 • Ik wil beginnen met cybersecurity, wat moet ik weten en doen?
 • Ik wil informatie over actuele cybersecurity dreigingen en of kwetsbaarheden.
 • Ik wil graag weten waar ik een incident kan melden.
 • Ik heb een andere hulpvraag over cybersecurity.

Oprichtingsjaar

2021

Initiatiefnemers

 • Centrum Voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
 • Platform Veilig Ondernemen Brabant-Zeeland
 • Digital Trust Center

Doelstelling

Het weerbaar maken en steun bieden aan ondernemers die slachtoffer zijn van cybercrime is de doelstelling achter het initiatief van de Hackhelpdesk.

Activiteiten

Concrete handelingsopties bij acuut slachtofferschap bij een cyberincident, adviezen om weerbaar(der) te zijn tegen cybercrime, blogs, nieuwsberichten en een chatfunctie. Daarnaast is de Hackhelpdesk een platform waar organisaties zoals het DTC, ECP, VNO-NCW, KvK elkaars kennis en kunde kunnen delen om zodoende de doelgroep te bereiken.