Sluit

Digital Trust Center

DTC
Het Digital Trust Center (DTC), opgericht door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, heeft als missie om ondernemend Nederland digitaal weerbaarder te maken tegen de toenemende cyberdreigingen. Dit zijn bedrijven variërend van zzp’ers tot aan grote bedrijven. Het DTC voorziet het bedrijfsleven van adequate, laagdrempelige informatie die bijdragen aan de cyberweerbaarheid van het bedrijfsleven.

Voor wie is dit initiatief geschikt?

Doelgroep:
 • Een zzp of mkb
 • Een groot bedrijf (>250 medewerkers)
Sector:
 • Sectoroverstijgend
Regio:
 • Regio-overstijgend
Volwassenheidsniveau:
 • Geen of basale kennis van cybersecurity
 • Gevorderde kennis van cybersecurity
 • Expert kennis van cybersecurity
 • Weet ik niet, toon me alle initiatieven
Hulpvraag:
 • Ik wil beginnen met cybersecurity, wat moet ik weten en doen?
 • Ik heb de basis op orde en wil verdere stappen ondernemen.
 • Ik wil informatie over actuele cybersecurity dreigingen en of kwetsbaarheden.
 • Ik wil informatie over cybersecurity regelgeving, standaarden en certificaten.
 • Ik heb een andere hulpvraag over cybersecurity.

Oprichtingsjaar

2018

Initiatiefnemers

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Doelstelling

Nederland heeft een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Digitalisering is een belangrijk onderdeel hiervan. Een randvoorwaarde hierbij is dat ondernemers digitaal weerbaar zijn en hun digitale veiligheid op orde hebben. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft daarom in 2018 het Digital Trust Center (DTC) opgericht.

Het DTC heeft als missie om ruim 2 miljoen Nederlandse bedrijven weerbaarder te maken tegen toenemende cyberdreigingen. Alles van zzp'ers tot en met het grootbedrijf. Dit zijn alle bedrijven in Nederland die tot de niet-vitale sectoren behoren. Vitale sectoren, zoals banken, telecom-, energie-, en waterbedrijven, hebben het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) als samenwerkingspartner binnen de Rijksoverheid.

 

Activiteiten

Het DTC helpt de doelgroep met een stapsgewijze aanpak, op diverse manieren:

 1. Kennis, informatie en advies via de website.
  De website biedt laagdrempelige kennis, informatie en advies waar ondernemers zelf mee aan de slag kunnen. Zo heeft het DTC de 5 basisprincipes van veilig digitaal ondernemen ondernemen opgesteld. Ondernemers kunnen deze basisprincipes als gids gebruiken om de basale digitale veiligheidsmaatregelen van hun onderneming op orde te krijgen. De website biedt verder informatie en advies op belangrijke thema’s rondom cyberweerbaarheid. Ondernemersverhalen komen ook aan bod. Op deze manier kunnen ondernemers elkaar inspireren en aanmoedigen om aan de slag te gaan met hun digitale veiligheid.
 2. Het ontwikkelen van tools zoals de Basisscan Cyberweerbaarheid
  Voor veel ondernemers is het lastig om in te schatten hoe de digitale veiligheid van hun onderneming ervoor staat. Het DTC heeft daarom de Basisscan Cyberweerbaarheid ontwikkeld waarmee ondernemers zelf de cyberweerbaarheid van hun onderneming kunnen testen. De scan legt stellingen voor aan de hand van de 5 basisprincipes van veilig digitaal ondernemen.
 3. Het stimuleren van samenwerking
  Samenwerking is essentieel om als onderneming weerbaarder te worden tegen cyberdreigingen. Het DTC stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. Deze zogeheten cyberweerbaarheidsnetwerken kunnen samenwerken in de keten, regio, sector of branche. Hiervoor is in 2018, 2019 en 2020 een subsidie van € 1.000.000 per jaar beschikbaar gesteld (per project maximaal € 200.000).
 4. Beschikbaar stellen van de Digital Trust Community
  De online Digital Trust Community biedt aangesloten bedrijven de mogelijkheid om, in een gesloten omgeving, actuele en relevante informatie uit te wisselen. Ook zal het DTC via dit kanaal actuele dreigingsinformatie vanuit het NCSC verspreiden.