Sluit

Cyber Security Programma Noordzeekanaalgebied

Het Cyber Security Programma Noordzeekanaalgebied heeft als doel om de cyberweerbaarheid te stimuleren en vergroten van het havengebied van Amsterdam tot aan IJmuiden bij de Noordzee, ofwel het Noordzeekanaalgebied. Het programma wil dit bereiken door het creëren van bewustwording met betrekking tot Cybersecurity bij bedrijven in het Noordzeekanaalgebied. Hierbij is de onderlinge ketenafhankelijkheid van bedrijven en organisaties binnen het NZKG een belangrijk aandachtspunt.

Voor wie is dit initiatief geschikt?

Doelgroep:
 • Een zzp of mkb
 • Een groot bedrijf (>250 medewerkers)
Sector:
 • Vervoer en opslag
 • Sectoroverstijgend
Regio:
 • West-Nederland
Volwassenheidsniveau:
 • Geen of basale kennis van cybersecurity
 • Gevorderde kennis van cybersecurity
 • Weet ik niet, toon me alle initiatieven
Hulpvraag:
 • Ik wil beginnen met cybersecurity, wat moet ik weten en doen?
 • Ik wil informatie over actuele cybersecurity dreigingen en of kwetsbaarheden.
 • Ik wil graag weten waar ik een incident kan melden.
 • Ik heb een andere hulpvraag over cybersecurity.

Oprichtingsjaar

2018

Initiatiefnemers

 • Havenbedrijf Amsterdam N.V.;
 • Koopman Car Terminal B.V.;
 • Tata Steel IJmuiden B.V.;
 • Capgemini Nederland B.V.;
 • Datacentrum Amsterdam;
 • ICL Fertilizer Europe C.V.;
 • Cargill B.V.
   

Doelstelling

Het doel van het programma is het vergroten van de weerbaarheid door het creëren van bewustwording met betrekking tot Cyber Security bij bedrijven in het Noordzeekanaalgebied (NZKG). Hierbij is de onderlinge ketenafhankelijkheid van bedrijven en organisaties binnen het NZKG een belangrijk aandachtspunt. Het programma wil niet alleen de cyberbewustwording verhogen, maar ook een gedragsverandering realiseren. Zo ontstaat er een gedeelde 'sense of urgency' in het NZKG om gezamenlijk te werken aan de digitale veiligheid en om cybersecurity kennis met elkaar te delen.

Door de samenwerking van ondernemingen wordt gewerkt aan het versterken van de benodigde kennis en expertise op het terrein van cyberweerbaarheid en daarmee het vergroten van de digitale veiligheid. Een goede informatie-uitwisseling tussen publieke en private organisaties met betrekking tot actuele dreigingsinformatie, kwetsbaarheden en handelingsperspectieven, zal een essentiële rol vervullen bij het cyberweerbaarder maken van de regio. Het zal uiteindelijk ook bijdragen aan een landelijk dekkend stelsel van cyberweerbaarheidsnetwerken voor de versterking van cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen.

Activiteiten

Cyberaanvallen nemen enorm toe. Meld daarom een mogelijke aanval en sluit je aan bij het Cyber Security programma van Port of Amsterdam. Met dit programma ben je als eerste op de hoogte van mogelijke aanvallen binnen het Noordzeekanaalgebied (NZKG). Zo zijn we gezamenlijk voorbereid bij een verstoring of misbruik van ICT.

Cyber Security Programma Noordzeekanaalgebied faciliteert onderandere de volgende zaken:

 • Centraal meldpunt voor cyberincidenten;
 • Delen van cyberdreigingen via de website;
 • Organiseren van informatiebijeenkomsten;
 • Verzorgen van workshops en trainingen;
 • Delen van simpele tools die bijdragen aan cyber security;
 • Afstemming met landelijk coördinatiecentrum en bedrijven zoals Schiphol, Port of Rotterdam, Digital Trust Center en het Nationaal Centrum voor Cyber Security