Sluit

Anti Abuse Netwerk

AAN
Het Anti Abuse Netwerk (AAN) is een breed samenwerkingsnetwerk van internet gerelateerde organisaties die werkt vanuit de overtuiging dat een veiliger internet begint bij de aanpak van internet veiligheidsproblemen door hen die er wat aan kunnen doen.

Voor wie is dit initiatief geschikt?

Doelgroep:
  • Een groot bedrijf (>250 medewerkers)
  • Een publieke organisatie
Sector:
  • Sectoroverstijgend
Regio:
  • Regio-overstijgend
Volwassenheidsniveau:
  • Gevorderde kennis van cybersecurity
  • Expert kennis van cybersecurity
Hulpvraag:
  • Ik heb een andere hulpvraag over cybersecurity.

Oprichtingsjaar

2020

Initiatiefnemers

Op de website van Abuse kunnen de diverse deelnemers gevonden worden: https://www.abuse.nl/deelnemers/

Doelstelling

Het Anti Abuse Netwerk (AAN) is een breed samenwerkingsnetwerk van internet gerelateerde organisaties die werkt vanuit de overtuiging dat een veiliger internet begint bij de aanpak van internet veiligheidsproblemen door hen die er wat aan kunnen doen.

Activiteiten

Er is met regelmaat een coalitie-breed overleg en daarnaast zijn er ook vier werkgroepen opgericht die afzonderlijke overleggen hebben: Legal, Communicatie, Informatie delen en Governance.