Sluit

Privacy Statement Digital Trust Community

Het Digital Trust Center (DTC) gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. DTC is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Privacyverklaring

DTC is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Daarnaast is de privacyverklaring van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ook van toepassing: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken

DTC verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Naam organisatie
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie, telefonisch of via digitaltrustcommunity.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DTC verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Een account voor je aan te maken op digitaltrustcommunity.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jouw persoonsgegevens blijven op het platform staan, zolang je lid wilt blijven van de community.  Zodra je je uitschrijft, wordt jouw profiel en account verwijderd door de community manager. Hierbij mag je zelf bepalen of het account volledig verwijderd moet worden of dat het account op non-actief wordt gezet. Het verschil is dat bij verwijdering alle jouw berichten in de community en de reacties hierop ook worden verwijderd. Bij non-actief blijven alle berichten en reacties staan voor de andere leden van het platform.

Delen van persoonsgegevens met derden

DTC verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. DTC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DTC en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar digitaltrust@minezk.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Digitaltrustcenter.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DTC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op digitaltrust@minezk.nl.