Verhogen cyberweerbaarheid Beveiligingsinstallaties (Techniek Nederland)

Deelnemers samenwerkingsverband

 • Techniek Nederland
 • ISSO Stichting Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek
 • OTIB Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf

Oprichtingsjaar
Project gestart in 2018

Regio
Geheel Nederland

Sector
Installatietechniek

Doelstelling en activiteiten

Beveiligingsinstallaties zoals branddetectie of inbraakbeveiliging zijn met het internet verbonden: het Internet of Things. Daarnaast vormen deze installaties integraal deel uit van een gebouwbeheersysteem die alle installaties in gebouwen centraal aansturen, bedienen en laten samenwerken. Daardoor zijn ze een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen.

Binnen bedrijfsgebouwen worden deze installaties vaak op afstand door professionele beveiligingsbedrijven bewaakt. Daarnaast hebben consumenten de afgelopen jaren in hun woningen inbraakbeveiliging aangebracht. Deze worden vaak door middel van een smartphone of tablet bediend.

Zorgen dat de cyberweerbaarheid van deze installaties op orde is, vraagt om een hechte samenwerking in de gehele keten. Denk aan de fabrikant van de producten, het installatiebedrijf en medewerkers die installeren, de elektrodetaillist die de producten aan de consument levert en het beveiligingsbedrijf die over de systemen waakt. En niet onbelangrijk, als eerste in de keten: de woningeigenaar en de zakelijke opdrachtgevers zelf. Zij moeten bewust zijn dat hun installatie cyberveilig moet worden en hoe zij dat kunnen bereiken.

Activiteiten

Deskresearch om inzicht te krijgen in:

 • Welke partijen hebben belang en/of invloed op installaties?
 • Welk technische en organisatorische maatregelen kunnen worden genomen?
 • Hoe is het kennisniveau van de installateurs?
 • Welke regelgeving en normen worden gehanteerd?

Opvolging:

 • Kennistool voor verhogen bewustwording en kennis bij installatiebedrijven;
 • Voorlichtingsmateriaal voor verhogen bewustwording bij opdrachtgevers en klanten;
 • Aansturing van modernisering van relevante normen en regelgeving m.b.t. cyberweerbaarheid van installaties;
 • Introductie van cyberweerbaarheid in kennisopbouw en scholing installatietechniek.

Resultaten tot nu toe
De deskresearch is eind 2019 afgerond. De conclusies en aanbevelingen worden met leden Techniek Nederland en kennisinstituten binnen de installatiebranche gedeeld.

Op basis van deze conclusies en aanbevelingen wordt vanaf begin 2020 invulling gegeven door het ontwikkelen van concrete tools, informatiemateriaal, voorlichtingsbijeenkomsten en wordt gekeken in hoeverre regelgeving en normering kan worden aangepast.

Contact

Contactpersoon: Peter Zwakhals

E-mail: p.zwakhals@technieknederland.nl

Telefoon: 079-325 06 50

Website: www.technieknederland.nl