Federatie van technologiebranches (FHI)

Omschrijving branche

FHI is het uitvoerend bureau van vijf brancheorganisaties voor technologiebedrijven die in de Nederlandse markt actief zijn als aanbieders van industriële elektronica, industriële automatisering, gebouwautomatisering, laboratorium technologie en medische technologie.

De activiteiten binnen FHI zijn verdeeld over drie aandachtsgebieden: collectieve marketing, belangenbehartiging en individuele dienstverlening.

Oprichtingsjaar
1956

Doelstelling en activiteiten op het gebied van cyberweerbaarheid

De boodschap vanuit FHI is dat overheden, consumenten en industriële eindgebruikers deskundige keuzes dienen te maken voor safety & security in onze maatschappij. Hiervoor is technologie, deskundigheid en samenwerking nodig.

Binnen de leden van FHI is er deskundigheid op het vlak van chips, technische systemen, communicatietechnologie, industriële processen, integratie, cyber security en toepassingen in diverse technische en industriële sectoren.

Activiteiten

FHI-leden bieden enabling technology en in de events wordt de neutrale kennisoverdracht benadrukt. Deze deskundigheid is met name nuttig voor toepassers van Operational Technology in de industrie, zorg en laboratoria.

Vanaf 2020 worden expert groepen georganiseerd om professionals bijeen te laten komen die een koppeling kunnen maken tussen praktische technologie en beleid.

Resultaten
Concrete informatie voor circa 2.000 professionals per jaar, zodat er een betere samenwerking in de keten wordt gerealiseerd. De events en bijeenkomsten dragen daardoor ook bij aan een groter bewustzijn en meer aandacht voor dit thema.

Contact