Cyber Netwerk Drechtsteden

Deelnemers samenwerkingsverband

  • VitrumNet BV
  • HBO Drechtsteden
  • Hoek en Blok IT Advisory
  • IMC Organisatie Personeel Subsidie BV

Oprichtingsjaar
2019

Regio
Drechtsteden

Sector
Cross-sectoraal        

Doelstelling en activiteiten

Bedrijven zijn in hun bedrijfsvoering afhankelijk van een goed functionerende en veilige digitale omgeving terwijl zij continu verbonden zijn met het internet. Externe cyberdreigingen vormen voor bedrijven een risico, omdat bijvoorbeeld de uitval van processen, het lekken van vertrouwelijke informatie of schade aan systemen, hoge kosten tot gevolg heeft, reputatieschade met zich meebrengt en zelfs de continuïteit kan schaden. Naast externe dreigingen vormen interne cyberbedreigingen een risico welke veelal zijn oorsprong vinden in het ontbreken of onvoldoende toepassen van een effectief cyberprotocol. Bedrijven zijn zich hier nog onvoldoende van bewust en lijken te weinig te beschikken over de juiste kennis en informatie.

Het Cyber Netwerk Drechtsteden (CND) is een samenwerkingsverband dat het thema cyberweerbaarheid onder de aandacht wil brengen bij bedrijven in de regio Drechtsteden. Het doel is om bedrijven in de regio bewust te maken van de risico’s die digitalisering (van bedrijfsprocessen) en daarmee cyberbedreigingen voor de bedrijfsvoering vormen én hen te voorzien van middelen en tools om die risico’s en eventuele economische schade te verkleinen.

Activiteiten
Het CND zal zich in de eerste twee jaar voornamelijk bezighouden met het vergroten van de cyber-awareness in de Drechtsteden, het versterken van kennis en expertise van leden in het netwerk en het verbeteren van de informatiepositie van leden over digitale dreigingen en incidenten. Daarbij willen we zoveel mogelijk op relatie en via bestaande netwerken de doelgroep benaderen. Op die manier proberen we algemene informatie “daadwerkelijk te laten landen”.  Dit doen we op 4 manieren:

  • Via de (media)kanalen van de samenwerkingspartners en haar directe netwerken;
  • Via diverse events in de regio;
  • Via op 1 op 1 contact met bedrijven;
  • Door CND een gezicht te geven en persoonlijk als ambassadeur op te treden.

Contact

Contactpersonen

Website: https://www.cybernetwerk.nl