Connect2Trust

Deelnemers samenwerkingsverband
15 multi-sectorale (inter)nationale in Nederland actieve bedrijven

Oprichtingsjaar
Gestart in 2015, geformaliseerd in 2018

Regio
Nationaal

Sector
Cross-sectoraal

Branche
Meerdere branches

Doelstelling en activiteiten

Doelstelling
Connect2Trust heeft objectief kenbaar tot taak om haar deelnemende organisaties te informeren, alsmede met haar deelnemende organisaties te kijken naar mogelijkheden om organisaties binnen hun ketens, regionaal en/of (cross)sectoraal te informeren op het gebied van cyber security.

 • Connect2Trust biedt een veilige en vertrouwde omgeving waarbinnen private partijen, die een onderdeel zijn van Connect2Trust, samen met de (cyber)security belastte overheidspartijen gevoelige en vertrouwelijke informatie over cyberdreigingen en best practices kunnen uitwisselen;
 • Connect2Trust is een platform waar het delen van kennis, informatie en ervaringen ten aanzien van cybersecurity tussen de leden centraal staat;
 • Connect2Trust draagt bij aan het versterken van de (keten)beveiliging in een cross sectoraal gebied, door permanent een netwerk te vormen, waardoor deelnemers elkaar ook buiten het overleg makkelijker weten te vinden en via het netwerk ook niet-deelnemers bereikt kunnen worden;
 • Toegevoegde waarde en onderling vertrouwen staan aan de basis van Connect2Trust;
 • Deelnemende bedrijven binnen Connect2Trust gebruiken gedeelde kennis niet ten behoeve van concurrentievoordeel, maar juist ter bevordering van (cyber)security awareness en weerbaarheid voor medewerkers en klanten van deelnemende bedrijven;
 • Gezamenlijke analyse van incidenten en gevonden kwetsbaarheden met als doel het voorkomen van vergelijkbare toekomstige incidenten of misbruik van kwetsbaarheden;
 • Het onderhouden van relaties, namens de deelnemende leden, met (inter)nationale overheidsinstanties zoals het Nationaal Cyber Security Center en het Digital Trust Center in Nederland.


Activiteiten
De activiteiten van Connect2Trust zijn opgebouwd uit de volgende hoofdonderdelen

 1. Het delen van kennis en informatie binnen Connect2Trust;
 2. Het nemen van een leidende rol binnen haar keten, regionaal en/of (cross)sectoraal op het gebied van cyber security;
 3. Bijdragen aan en samenwerking met andere cybersecurity samenwerkingsverbanden verbonden aan het DTC en het NCSC via presentaties en bijeenkomsten in de vorm van een partner-netwerkmodel;
 4. Het ontsluiten, verzamelen, filteren en informatie naar specifieke informatiebehoefte binnen Connect2Trust deelnemers.

Resultaten tot nu toe
De formalisatie van Connect2Trust heeft geleid tot een groei van het aantal deelnemers aan zowel Connect2Trust als haar partner-netwerk. Ook heeft het Connect2Trust team de samenwerking gezocht met CIRCL Luxemburg als deelnemers en contribuant aan het verdere gebruik en ontwikkeling van het Malware Information Sharing Platform (MISP). Het MISP project valt onder de Connecting Europe Facility Telecom, CEF TELECOM van de Europese Unie, bij de verbetering en ondersteuning voor het delen van informatie en uitwisseling van informatie voor veilige digitale infrastructuur.

Planning
In 2019 zal de formalisatie van Connect2Trust en haar partner-netwerk model worden voortgezet via haar activiteiten.

Budget
In de initiële financiering van Connect2Trust wordt door de deelnemende partijen voorzien.

Contact

 • Contactpersoon: Kai Schut
 • E-mail: info@connect2trust.nl
 • Telefoonnummer: 06 – 4017 58 90
 • Website (i.o.): www.connect2trust.nl
   
Connect2Trust