Wetten en regels worden doorlopend gemaakt en/of gewijzigd. Voor jou als ondernemer zijn er tal van wetten en regels waar je je aan dient te houden. Zo is er de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) waarin is vastgelegd hoe je om moet gaan met persoonsgegevens. Of bijvoorbeeld de Telecomwet waarin staat beschreven wat je allemaal moet doen en laten als je cookies gebruikt op bedrijfswebsites. De lijst met wetten en regels is lang en door deze website niet op te sommen, zorg er dus zelf voor dat je op de hoogte bent of raakt van de wetten en regels die op jouw bedrijf van toepassing zijn.