Diefstal of verlies van apparatuur

In het huidige bedrijfsleven is het steeds gebruikelijker dat werknemers een laptop en/of mobiele apparatuur hebben. Dit is met name van toepassing op mensen die vanwege hun functie vaak onderweg zijn, of die bijvoorbeeld vanuit huis werken.

Belang en risico's

Laptops en mobiele apparaten, en daarmee de informatie die daarop staat, kan gevoelig voor verlies en diefstal zijn. Voor een organisatie kan het ongeautoriseerd openbaar raken van gevoelige informatie grote (soms financiële) gevolgen hebben.

Adviezen

 Je zakelijke laptop, smartphone, tablet of ander mobiel apparaat is gestolen of verloren. Wat moet je nu doen?

  • Meld het verlies van het apparaat bij de werkgever;
  • Laat in geval van smartphones en mobiele devices de SIM-kaart door de leverancier blokkeren om misbruik of hoge kosten te voorkomen;
  • Doe in het geval van diefstal, aangifte bij de politie;
  • Bepaal welke beschermingsmaatregelen er op het apparaat geïnstalleerd waren;
  • Probeer te achterhalen welke (en of privacy gevoelige) informatie er op het apparaat opgeslagen was;
  • Indien er privacy gevoelige gegevens niet-versleuteld op de laptop werden opgeslagen zal een procedure Melding Datalekken worden opgestart;
  • Indien er ook bedrijfs- of klantgevoelige informatie verloren is gegaan, moeten er mogelijk extra stappen worden uitgevoerd om dit incident te behandelen;
  • Maak een overzicht van de gebruikersnamen die op het apparaat gebruikt werden, en blokkeer of wijzig de wachtwoorden van deze gebruikersnamen;
  • Meld de diefstal bij leverancier van het apparaat of het bedrijf die service en onderhoud op het apparaat levert. Soms komt het voor dat gestolen apparatuur ter reparatie of onderhoud bij de leverancier wordt aangeboden en kan worden achterhaald.