Handreiking opstellen samenwerkingsovereenkomst

Aan het begin van een samenwerking kan het verstandig zijn om afspraken tussen de samenwerkingspartners vast te leggen. Afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde samenwerkingsovereenkomst.

Deze handreiking is bedoeld voor bestaande en toekomstige samenwerkingsverbanden, die de afspraken met hun samenwerkingspartners formeel willen vastleggen.