Handreiking ontwikkel een cybersecurity scan

Het is voor ondernemers niet eenvoudig een helder beeld te krijgen van de mate waarin hun onderneming digitaal veilig is. Sommige ondernemers geven aan dat digitale veiligheid niet het eerste is waar ze aan denken als het gaat om bedrijfsrisico’s. Daarnaast zijn bedrijven ten onrechte soms in de veronderstelling dat dit ‘moderne begrip’ alleen van belang is voor grote ondernemingen.

Het aanbieden van een tool, zoals een cybersecurity scan, geeft ondernemers en bedrijven door middel van een relatief beperkte tijdsinvestering snel inzicht in hun huidige digitale veiligheid. Het is ook een uitstekend middel om bedrijven aan te sporen tot het nemen van concrete acties om hun digitale weerbaarheid te vergroten.