Handreiking deelnemersclassificatie

De organisaties die deelnemen aan een samenwerkingsverband verschillen in hun behoefte aan cybersecurity-informatie en hun vermogen om cybersecurity-informatie te gebruiken. Het gericht versturen van cybersecurity-informatie in een samenwerkingsverband zoals het Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport (CWB) vraagt daarom om een indeling van deelnemende organisaties met behulp van relevante kenmerken op basis waarvan cybersecurity-informatie gericht kan worden gedeeld. Voor het inrichten van het CWB is een indeling van deelnemers ontwikkeld op basis van informatiebehoefte en verwerkingscapaciteiten. Op basis van deze indeling kunnen het CWB en de aangesloten organisaties bepalen welke informatie bij wie terecht moet komen. De deelnemersclassificatie vormt één van de onderdelen voor informatiedeling die in de pilot met het CWB is opgehaald.