CIP Whitepaper IoT

Een samenleving kan zich geen Internet of Things veroorloven zonder aandacht voor integrale beveiliging. De risico's voor de privacy van burgers, de bedrijfsvoering en onze economie zijn daarvoor te groot. Bijgaand document is een handreiking voor het beter beveiligen van IoT apparaten en bevat 6 basisbeginselen.

Het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming is een publiek-private netwerkorganisatie.  Het CIP organiseert en faciliteert kennisdeling in vele vormen, zoals themabijeenkomsten, workshops en games en biedt een reeks van producten aan die iedereen kan downloaden en vrij gebruiken onder de Creative Commons licentie Naamsvermelding-Gelijk Delen.