Achtergronddocument nieuwsbericht ransomware SamSam

In dit document is een uitgebreider en meer technische beschrijving te vinden over de gijzelsoftware SamSam en de te nemen voorzorgsmaatregelen, inclusief verwijzingen naar relevante factsheets.