Achtergronddocument nieuwsbericht ransomware SamSam

In dit document is een uitgebreider en meer technische beschrijving te vinden over de gijzelsoftware SamSam en de te nemen voorzorgsmaatregelen, inclusief verwijzingen naar relevante factsheets.

Zie ook