Handreiking ketensamenwerking

Alle organisaties hebben in meer of mindere mate te maken met digitale dreigingen. Steeds meer organisaties zijn actief bezig hun digitale weerbaarheid te verhogen. Wordt er in ketens samengewerkt door verschillende organisaties, dan volstaat het niet als een organisatie in de keten alleen voor zichzelf risico’s inschat. De organisaties in een keten zijn afhankelijk van elkaars inspanningen om risico’s tot een acceptabel niveau terug te brengen. Daarvoor moeten gezamenlijke maatregelen worden genomen die voor de hele keten geschikt zijn. In deze handreiking vind je richtlijnen om een succesvolle ketensamenwerking te realiseren en deze vast te houden. Met het stappenplan kun je aan de slag om de digitale weerbaarheid van de hele keten te versterken.