Handreiking CSIRT

Een collectief computer security incident response team (CSIRT) vergroot de slagkracht, het bewustzijn en de weerbaarheid van de deelnemende organisaties. Collectieve CSIRT’s fungeren als coördinator wanneer een incident of crisis bij één of meerdere deelnemende partijen speelt. Het team is het vaste aanspreekpunt voor zowel deelnemers als niet-aangesloten organisaties. Ook kan het collectief CSIRT de functie van informatieknooppunt invullen door duiding te geven en overzicht te houden. Het NCSC en organisaties die al eerder een (collectief) CSIRT hebben ingericht delen in deze handreiking de ervaringen over het oprichtingsproces, de toegevoegde waarde van een collectief CSIRT en welke activiteiten in een collectief CSIRT zijn ondergebracht.