Inschrijving subsidieregeling cyberweerbaarheid start 1 april 2019

Op 5 februari 2019 is de subsidieregeling cyberweerbaarheid gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee is de weg definitief vrij voor nieuwe samenwerkingsverbanden op het gebied van cyberweerbaarheid.

Geïnteresseerde partijen kunnen in de regeling de informatie en voorwaarden vinden om in aanmerking te komen voor subsidie.  

Informatiebijeenkomst
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert, in samenwerking met het Digital Trust Center, op 22 maart een informatiebijeenkomst om vragen te beantwoorden omtrent de subsidieregeling.

Meer informatie is beschikbaar op de website van RVO.